Fosil Yakıtlar Nelerdir

Fosil Yakıtlar Nelerdir

Fosil yakıtlar nelerdir, Fosil yakıtlar hayvan ve bitki kalıntılarının uzun yıllar boyunca toprak altında kalarak burada çürümesi ve ayrışması sonucu oluşan enerji kaynaklarıdır. Bu kalıntılar yeraltı katmanları içinde uzun süre boyunca havasız ve yüksek basınçlara maruz kalarak fosilleşir. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtları dır. Isınma, elektrik üretimi, mutfak ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok alanda kullanılır. Yerin altından çıkartılan doğal gaz, kömür, petrol fosil yakıtlara örnek olarak verilir. Bu yakıtların sıkıştırılmış hali sonucu kömür meydana gelir. Yerin altından kırılarak çıkartılır. Fosil yakıtlarının yerin altından sıvılaşmış bir şekilde çıkmasına petrol denir. Fakat petrol çıkartımı çok kolay değildir özel makineler ve boru hatları ile çıkartılır. Petrolün işlenmesi ile plastik, teflon, boya, asfalt gibi birçok ürünler elde edilir. Ayrıca fosil yakıtların gaz olarak çıkartılması daha da doğal gaz denir. Doğal gazlar yerin altında birikmiş şekilde büyük yataklar halinde bulunur.
  • Kömür
Yer altı madenciliğinin bu konuda geliştirmiş olduğu metotlar ile çıkartılan fosil yakıtıdır. Bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla sertleşmesi sonucu fosiller oluşur. Bu atıklar havasız ortamda kaldığı zaman bakteriler tarafından parçalanıp çürür. Oksijen ve hidrojen atomlarından uzak olduğu için içindeki karbon miktarı zaman içinde artış gösterir. Uzun süren bu evre sonucunda saf karbon meydana gelir. Yüksek basınç artan sıcaklık ile oksijensiz ortamda bu kalıntılar kömürleşme ile başlar. Yapılan araştırmalara göre kömürlerin yaşları 15 milyon ile 450 milyon yıl arasında değişmektedir. Genelde en yaşlı olan kömürlerin daha kaliteli olduğu tespit edilmiştir.

Kömürlerin bir çok çeşidi bulunur bunlar;

Turba: Bitkilerin köklerinden ve doğada bulunan yaprak ve bunların ayrışmış saplarından meydana gelir. Karbonlaşma sürecini tam olarak tamamlamamış genç kömürler olup genellikle bataklık gibi su bazlı bölgelerde rastlanır. İçinde bulunan su miktarı yüksektir.

Antrasit: En yaşlı kömür çeşitidir. Bulunma derecesi çok düşük olduğu için fiyat olarak pahalıdır. Antrasit kömürler endüstriyel alanda elektrik üretimi ve lokomotiflerde kullanılır.

Linyit: Oluşumu tamamlanmamış kömür çeşidi olup içinde su ile birlikte çok fazla yabancı madde bulunur. Termik santrallerde yakıt olarak kullanılır ısı değeri oldukça düşük ve kül miktarı ise fazladır. Genellikle en fazla bulunan kömür çeşididir.

Taş kömürü: %80-90 civarında karbon içeren ve yüksek kalorili bir kömürdür. Özellik bakımından antrasit ve linyit arasında ortalarda bir yerdedir. İçinde bulunan uçucu maddeler açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yapay reçine, naylon, akaryakıt, madeni yağ, kauçuk gibi maddelerin üretilmesinde ham madde olarak kullanılır. Ülkemizde genelde Zonguldak bölgesinde çıkartılır.

Kok kömürü: Kömür çeşitlerinden biri olan kok kömürü aslında gerçek anlamda kömür değildir ve doğada serbest olarak bulunmaz. Fabrikalarda taş kömürü işlenir ve içindeki gazlar ayrıştırılır ve bu şekilde Kok kömürü elde edilir.

Mangal kömürü: Meşe odunun yıkılmasıyla elde edilen bir kömür türüdür. Alevsiz ve kokusuz yanar ayrıca birçok yerde de yakıt olarak kullanılır. Gözenekleri son derece büyük ve yüzeyi de geniştir.
  • Petrol
Uzun yıllar önce denizde ve suların altında yaşayan bitki kalıntılarının zaman ile oksijensiz ortamda basınç sıcaklık ve çeşitli mikroorganizmaların etkisiyle bir takım değişim geçirir bunun sonucunda da petrol meydana gelir. Yani bu kalıntıların üzeri bakteriler sıcaklık, basınç, çamur ve kum ile kaplanır. Zaman içinde kumların çamurların ve toprak kalıntılarının uygulamış olduğu sıcaklık ve basınç kalıntıların petrol ya da doğal gaza çevrilmesine neden olur Fakat bu olayın gerçekleşmesi için 250-500 milyon yıl zamanı bulur. Yapılan araştırmalara göre tarihte petrolü ilk bulanlar ve kullananlar Sümerler, Asurlular ve Babilliler'dir. Petrolün içinde oksijen, hidrojen ve azot bulunur. Fakat petrol çıkartıldığı ilk anda bulunduğu ülkenin coğrafyasına göre içeriği de değişebilir. Petrolün rafinerisi damıtma ve ayırma işlemi ile meydana gelir. Petrol rafinerileri günde 100 ile 200 bin varil petrol işleyebilir.. Ayrıca içeriğinde deniz suyunda olan birçok element bulunur.
Son Güncelleme : 01.12.2018 20:52:30
Fosil Yakıtlar Nelerdir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Fosil Yakıtlar Nelerdir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Fosil Yakıtlar Nelerdir"
Çok uzun Okurken ve yazarken ölümün kıyısından döndüm ama saolun çok işime yaradı 3
Asya . 30.09.2018 16:36:23
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Benzin,linyit ve mazot
Ceren . 10.03.2019 19:00:28
CEVAP YAZ
Fosiller Nasıl Oluşur
Fosiller Nasıl Oluşur
Fosiller Nasıl Oluşur; Daha öncelerde yaşayan hayvanların az bir kısmı fosil olarak korunmaya alınmıştır. Ölen hayvanların bulunduğu koşullar korunmaları için yeterli değildi. Fosiller nehir, göl ve deniz yataklarında gizlidir. Şimdilerde toplanan ha...
Kimya Fosil Yakıtlar
Kimya Fosil Yakıtlar
Kimya fosil yakıtlar, dünyada türü devam eden ve biten canlı hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında çözülmesi sonucunda meydana gelen çeşitli bilindik enerji kaynaklarıdır. Yer kabuğunun katmanları arasında havasız ortamlard...
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Petrol fosil yakıt mıdır, Petrol 20. yüzyıl başlarından itibaren ülkelerin sahip olmak istediği savaş ve birçok sömürgeye neden olan ekonomik açıdan çok güçlü bir yeraltı kaynağıdır. Diğer ismi Kara Elmas' tır. Yeryüzünde keşfedilmemiş bir çok petrol...
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil yakıtlar kömür, hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında kalmasından oluşmaktadır. Canlı kalıntılarının toprak altında havasız olarak kalması sonucu fosilleşmeyle oluşan enerji kaynaklarındandır. Yer altından çıkarılan k...
Fosil Balık
Fosil Balık
Fosil Balık, fosil genellikle eski çağlarda yaşamış olan canlıların kalıntısı olarak tanımı yapılmaktadır. Fosil balık genellikle ölmüş olan balıkların fiziki şartlara bağlı olarak üzerini kum, toprak, çamur ve kil gibi etkenler ile kapanır. Bu şekil...
Fosil Çeşitleri
Fosil Çeşitleri
Fosil çeşitleri, Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşip, taşlaşmış izlerine ve kalıntılarına fosil denir. Geçmişte yaşamış canlılardan diş, kabuk ve kemik gibi bulunan bu kısımlar zamanla taşlaşıp, sertleşmiş olan izlerdir. Bilimsel ara...
İnsan Fosilleri
İnsan Fosilleri
İnsan Fosilleri, Bilimsel araştırmaların bir kısmı dünyanın eski dönemlerinde yaşamlarını sürdürmüş olan, fakat günümüz çağına gelemeyerek yaşamı sona ermiş olan insan fosilleri üzerinedir. Bu insan fosillerini daha yakından tanımak, hemde bu insanla...
Fosil
Fosil
Fosil, çok eski tarihlerde toprağın altında kalarak katılaşmış olarak duran bitkilerin, hayvan kalıntılarının çürümesi sonucu fosil oluşur. Bilinen fosil alanları, tortul tabakalar, lavlar, reçine be buzullardır. Yaşamı sona ermiş canlıların kalıntıl...
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış canlı organizmaların (bitki ve hayvanların) yaşam sürelerini tamamladıktan sonra canlı organizma atıklarının, toprak altında kalarak yüksek basınç altında ayrışması ve çürümesi sonucu (oksijen v...
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Odun fosil yakıt mıdır, Ağaçların ve çeşitleri çalıların gövde ve kök kısımlarındaki bol miktarda lif içeren sert maddeye odun adı verilir. Bu madde bitkinin dik durmasını sağlar. Uzun yıllardan beri odun yakıt olarak kullanılır. Odun doğada bulunan ...
Fosil Bilimi
Fosil Bilimi
Fosil bilimi, Fosil bilimi diğer adı ile Paleontoloj, dünya üzerinde jeolojik dönemlerde yaşayan canlı varlıkların ve bitkilerin kalıntılarını inceleyen bilim dalı, bu alanda çalışan bilim adamlarına ise paleontolog veya fosil bilimci denilmektedir. ...
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar, Pek çok alanda kullanılan fosil yakıtlar endüstri başta olmak üzere evlerde ısınma amaçlı, arabaların ve motorlu taşıtların çalıştırılmasında, fabrikalarda kullanılmaktadır. Enerjiye dönüşen bu fosil yakıtlar hem y...

 

Hayvan Fosili
Fosil Yakıtlar Nelerdir
Fosiller Nasıl Oluşur
Kimya Fosil Yakıtlar
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil Balık
Fosil Çeşitleri
İnsan Fosilleri
Fosil
Fosil Yakıtlar
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Bilimi
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
Fosil Enerji
Popüler İçerik
Hayvan Fosili
Hayvan Fosili
Hayvan Fosili, genellikle çok fazla keskin olmayan ve kimyasal madde barındırmayan toprağın altında kalan hayvanlar zaman içinde taşlaşarak fosil hali...
Fosil Enerji
Fosil Enerji
Fosil enerji; aynı zamanda mineral yakıtlar olarak da tanımlanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve hidrokarbon içeren kömür gibi doğal enerji kaynaklarıdır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fosil
Fosil Yakıtlar
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Bilimi
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019